Када

октобар 7, 2022    
12:00 pm

Где

ДЛВ
Васе Стајића 9, Нови Сад, Србија

Поштоване колегинице/колеге,

Позивамо Вас да присуствујете састанку Актива за хигијену ДЛВ – СЛД који ће се одржати у пeтaк 7. oктoбра 2022. године у Новом Саду, у просторијама Друштва лекара Војводине (Васе Стајића 9) с почетком у 12:00 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

Тема: ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Уводна реч
Проф. др Сања Бијеловић, Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад

2. Модел структуре Програма јавног здравља за локалне самоуправе
Доц. др Снежана Укропина, Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад

3. Представљање модела програма јавног здравља
Прим. др Драгослава Чубрило, Завод за јавно здравље Сомбор

4. Израда Акционог плана са освртом на посебан циљ – Унапређење здравља становништва управљањем факторима ризика из животне средине
Проф, др Сања Бијеловић, Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад

5. Дискусија
6. Разно

Састанак је акредитован (А-1-1203/22) за лекаре и здравствене техничаре и носи 2 бода за слушаоце. Учешће на састанку је бесплатно за чланове ДЛВ-СЛД, остали плаћају партиципацију у износу 1.000,00 динара на рачун 340-1861-70 (позив на број је број лиценце).

Брoj мeстa oгрaничeн je нa 30 oсoбa, уз прeпoруку зa нoшeњe мaски. OБAВEЗНA je приjaвa зa сaстaнак нa тeлeфoн 021/528-767 или путeм мaилa: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Председник Актива за хигијену ДЛВ-СЛД
Проф. др Сања Бијеловић