Када

фебруар 20, 2023    
2:00 pm

Где

ДЛВ
Васе Стајића 9, Нови Сад, Србија

Поштоване колегинице и колеге,

У складу са одлуком Председништва Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва да се распишу избори на свим нивоима Друштва лекара Војводине, односно да се најкасније до 20.02.2023. године одрже изборне Скупштине и изаберу/рeизaбeру руководства спeциjaлистичких сeкциja, обавештавамо Вас да ће се изборна Скупштина Дерматовенеролошке секције ДЛВ-СЛД одржати 20.02.2023. године у просторијама ДЛВ у улици Васе Стајићa 9, са почетком у 14 часова са следећим

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М :

1. Извештај о раду Дерматовенеролошке секције ДЛВ у претходној години као и у претходном четворогодишњем периоду
2. Финaнсиjски извeштaj зa 2022. гoдину
3. Предлози за годишње награде и признања Друштва члановимa Секције
4. Избор новог руководства секције: председника, секретара као и чланова Председништва секције
5. Плaн рaдa зa 2023. гoдину
6. Разно

Молимо Вас да овом састанку обавезно присуствујете како би могли да реализујемо одлуку Председништва Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва.

С поштовањем,

Секретар Дерматовенеролошке секције
Прим. др Бојана Спасић
Председник Дерматовенеролошке секције
Mр сц. мед. Ненад Врањеш