Када

април 20, 2023 - април 21, 2023    
8:00 am

Где

Институт за онкологију Војводине
Пут др Голдмана 4, Сремска Каменица

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да ће се Симпозијум Канцеролошке секције ДЛВ-СЛД одржати 20. и 21. априла 2023. године, у Сремској Каменици у просторијама Института за онкологију Војводине (Пут др Голдмана 4) с почетком у 8,00 часова.

ТЕМА: ДИЈАГНОСТИКА БОЛЕСТИ ДОЈКЕ И ПЕРКУТАНЕ БИОПСИЈЕ (А-1-548/23)

20.април 2023.

8,00-8,30 Регистрација учесника и отварање Симпозијума

8,30-9,00 Значај имунохистохемијске аналазе код карцинома дојке
Проф. др Тања Ивковић Капицл, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

9,00-9,30 БИРАДС класификација
Доц. др Јасмина Бобан, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

9,30-10,00 Ултразвулна презентација типичних бенигних лезија у дојци
Проф. др Викторија Вучај-Ћириловић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

10,00-10,30 Ултразвучна детекција и диференцијација суспектних лезија у дојци
Проф. др Наташа Првуловић Буновић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

10,30-11,00 Скрининг мамографија и представлјање скрининг програма АП Војводине „Прва
мамографија“
Доц. др Маријана Баста Николић, Медицински факултет Нови Сад, УКЦВ

11,00-11,30 Дензне дојке: компарација ултразвучних и мамографских налаза
Проф. др Наташа Првуловић Буновић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

11,30-12,00 Елстографија-технички постулати, начин извођења прегледа и основе диференцирања лезија
у дојци
Доц. др Јасмина Бобан, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

12,00-13,30 Прикази случајева и решавање клиничких проблема из свакодневне праксе дијагностике болести дојке (Решавање клиничких проблема кроз приказе случајева и интерактивно учешће полазника)
Доц. др Јасмина Бобан, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине
Проф. др Викторија Вучај-Ћириловић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

13,30-14,30 Дискусија

 

21.април 2023.

9,00-9,30 ДЦИС – детекција, карактеризација и корелација различитих имиџинг метода
Проф. др Наташа Првуловић Буновић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

9,30-10,00 МР мамографија: могућности и лимити
Асист. др Владимир Урбан, ИОРС, Београд

10,00-10,30 Основе имиџингом вођених перкутаних биопсија дојке
Проф. др Викторија Вучај-Ћириловић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

10,30-11,00 Ултразвуком вођене перкутане биопсије дојке дебелом иглом (кор биопсије)
Проф. др Викторија Вучај-Ћириловић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

11,00-11,30 Савремена онколошка терапија карцинома дојке
Проф. др Јасна Трифуновић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

11,30-12,00 „Нипле спаринг“ мастектомије-искуства Института за онкологију Војводине
Проф. др Зоран Радовановић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

12,00-13,30 Прикази случајева и з клиничке праксе и постављење диференцијалне дијагнозе
(Решавање клиничких проблема кроз приказе случајева и интерактивно учешће
полазника)
Доц. др Јасмина Бобан, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине
Проф. др Наташа Првуловић Буновић, Медицински факултет Нови Сад, ИО Војводине

13,30-14,00 Дискусија и евалуација симпозијума

14,00-14,30 Подела сертификата и затварање Симпозијума

Симпозијум је акредитован и носи 8 бодова за предаваче и 4 бода за учеснике. Котизација за Симпозијум износи 10.000,00 динара (плус ПДВ) и уплаћује се на рачун 340-1861-70 – позив на број је број лиценце).

Пријава за Симпозијум је ОБАВЕЗНА код Стручне службе ДЛВ-СЛД путем телефона 021/528-767 или маила: kmedlvns@gmail.comнакасније до 17. априла 2023. године.

Председник Организационог одбора Симпозијума
Проф. др Наташа Првуловић Буновић