Када

април 26, 2023    
10:00 am

Где

Позивамо Вас да присуствујете Секцији за социјалну медицину која ће се одржати 26.04.2023. године (среда), са почетком у 10 часова, у ИНСТИТУТУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ (сала на II спрату), Футошка 121, Нови Сад, са следећим:

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ

 

Континуирана едукација:

1. Стручни састанак: „Карактеристике хроничних незаразних болести у популацији одраслог становништва у АП Војводини“

2. Стручни састанак: „Обука за спровођење надзора над бихевиоралним факторима ризика за хроничне незаразне болести у популацији одраслог становништва у АП Војводини“

 

Са поштовањем,

Председница Секције за социјалну медицину
Доц. др Снежана Укропина