Када

фебруар 23, 2023    
11:00 am

Где

ДЛВ
Васе Стајића 9, Нови Сад, Србија

Позивамо Вас да присуствујете Изборној скупштини Секције за социјалну медицину која ће се одржати 23.02.2023. године (четвртак), са почетком у 11 часова, у просторијама ДЛВ-СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ


КОНТИРНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА:

1. Национални курс прве категорије: „Превенција повреда деце као путника у возилима“, евиденциони број А-1-1633/22 у Збирној табели Лекарске коморе Србије, акредитовано за лекаре и медицинске сестре; Одлука Здравственог савета Србије број 153-02-688/2022-01, од 14.11.2023. године; координаторка др Мирјана Штрбац).


ГОДИШЊА СКУПШТИНА:

1. Извештај о раду Секције за социјалну медицину за 2022. годину

2. Избор чланова Председништва Секције за социјалну медицину ДЛВ – СЛД

3. Избор председника и секретара Секције за социјалну медицину ДЛВ – СЛД

4. План рада за 2023. годину

5. Предлози за доделу годишњих награда и признања члановима Секције за социјалну медицину

6. Разно (Информација о Програмском задатку 9. Посебног програма из области јавног здравља за територију АПВ: „Надзор над бихевиоралним факторима ризика за ХНБ у популацији одраслог становништва у АПВ).

Са поштовањем,

Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Весна Мијатовић Јовановић