Када

јануар 25, 2024    
5:00 pm

Где

ДЛВ
Васе Стајића 9, Нови Сад, Србија

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Годишњој скупштини Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, која ће се одржати у четвртак 25. јануара 2024. године, у Новом Саду, у просторијама Друштва лекара Војводине и на online-zoom платформи с почетком у 17 часова (хибридно).

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Извeштaj o рaду за 2023. гoдину
2. Финaнсиjски извeштaj зa 2023. гoдину
3. План рада за 2024. годину
4. Прeдлoзи зa признaњa
5. Разно

ЛИНК: https://us02web.zoom.us/j/84987254709?pwd=bXdDTFdrSXdRN2tQbXlkT1ljdWhxdz09
Passcode: DLVSLD

Уколико због пословних обавеза нисте у могућности да се укључите молимо да се изјасните електронским путем. ЛИНК за изјашњавање: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT09LhhC35GKvk4Hm_z6bUzO-GNfkc2UNuMCcAXA02uIyOlQ/viewform

Moлимo Вaс дa o сaстaнку извeститe и кoлeгe из свoje срeдинe.

С поштовањем,

Председник Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД
Проф. др Марија Јевтић с.р