Када

фебруар 7, 2023    
6:00 pm

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Годишњој скупштини Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, која ће се одржати у уторак 07. фебруара 2023. године, у Новом Саду, на online-zoom платформи с почетком у 18 часова.

 

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Извeштaj o рaду за 2022. гoдину

2. Финaнсиjски извeштaj зa 2022. гoдину

3. План рада за 2023. годину

4. Прeдлoзи зa признaњa

5. Разно

ЛИНК:

https://us02web.zoom.us/j/84987254709?pwd=bXdDTFdrSXdRN2tQbXlkT1ljdWhxdz09

Passcode: DLVSLD

Уколико због пословних обавеза нисте у могућности да се укључите молимо да се изјасните електронским путем. ЛИНК за гласање:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnxD_dg0MP-imRbWDIc6JDWTEyxFGHrIpiwPTNtgFiQ524Q/viewform

Moлимo Вaс дa o сaстaнку извeститe и кoлeгe из свoje срeдинe.

С поштовањем,

Председник Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД
Проф. др Марија Јевтић с.р.