ДЕЛИРАНТНА СТАЊА-ДИЈАГНОЗА, ТЕРАПИЈА И ЗНАЧАЈ

Тест је акредитован до 20.11.2024.

Акредитор је Секција за психијатрију

Електронски тест кредитован код Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-1919/23 и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора.

  • ПРЕУЗМИТЕ ЕДУКАТИВНУ ЛИТЕРАТУРУ ПДФ