ИНДИВИДУАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ У ДОБА COVID ПАНДЕМИЈЕ

Тест је акредитован до 7.3.2023.

Акредитор је Реуматолошка секција

Електронски тест акредитован код Здравственог савета Србије (153-02-112/2022-01) и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора.

  • ПРЕУЗМИТЕ ЕДУКАТИВНУ ЛИТЕРАТУРУ ПДФ И ППТ