Програми КЕ се могу доставити:

– од 15. до 19. јануара 2023.,
– од 1. до 5. априла 2023.,
– од 1. до 5. јула 2023. и
– од 1. до 5. октобра 2023. године.

Организатор едукације је обавезан да своју документацију достави НАДЛЕЖНОЈ КОМОРИ у зависности од циљне групе, ЗДРАВСТВЕНОМ САВЕТУ Републике Србије достављају се само програми који имају укључене здравствене сараднике или програми које организују Коморе ЗР и Министарство здравља РС (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају искључиво у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити, приложити и послати поштом у посебној коверти. Програми и примедбе послате ван предвиђених рокова, као и они који нису послати појединачно неће се узимати у разматрање. Програми комплементарне медицине (традиционалне медицине) прво морају бити послати Републичкој стручној комисији за комплементарну медицину на претходни поступак оцене квалитета КМЕ две недеље раније од прописаног рока за слање документације, након добијања мишљења РСК, подносилац пријаве упућује је Здравственом савету на коначну оцену у прописаном року за пријаву.

Након оцене програма, надлежне коморе на својим веб сајтовима објављују збирну табелу са резултатима програма. На ове резултате организатор има рок од 5 дана за слање примедбе/молбе искључиво у електронској форми на е-маил адресу надлежне коморе, након чега надлежна комора ЗР доставља Здравственом савету Србије коначну табелу оцењених програма. Рокови за примедбе за следећу годину ће бити:

27.02. – 03.03.2023. године за јануарски рок
08.05. – 12.05.2023. године за априлски рок
07.08. – 11.08-2023. године за јулски рок
06.11. – 10.11.2023. године за октобарски рок

Извештај КЕ
Списак учесника КЕ-Промене КЕ – 2022
Формулар за пријаву Стучни састанак-Курс-Семинар-Симпозијум-Конгрес-Тест – 2022
Потврда о интелектуалној својини – 2022
Пријава за акредитацију програма КЕ – 2022
Промена КЕ – 2022
Приговор – 2022
Критеријуми за акредитацију УЗС – 2022

Саопштење одбора КМЕ

Поштоване Колегинице/Колеге,

С великим поносом можемо истаћи резултате Одбора за континуирану едукацију ДЛВ-СЛД. Током протеклих година одржане су бројне манифестације – стручни састанци, курсеви, симпозијуми и конгреси верификовани од стране нашег Одбора. Ако бисмо на неки начин желели да то изразимо математички – од стране Одбора у прошлој години, издато је 15.680 сертификата, што је, мора се признати, веома значајан резултат.

У току рада сусретали смо се, поред оваквих бројки, са бројним тешкоћама: непоштовање задатих рокова, грешке у испуњавању образаца, застарела литература и друге.

Овим путем желимо да истакнемо, ради унапређења даљег рада, Одбор за континуирану едукацију више неће узимати у обзир грешке у самој техници испуњавања образаца, већ ће само разматрати стручност, научност и оправданост облика континуиране едукације која се пријављује.

У жељи да даље развијамо подручје континуиране едукације, а све у циљу унапређења рада и побољшању квалитета стручног усавршавања чланова нашег Друштва, срдачно Вас поздрављам и позивам на даљу сарадњу.

Проф. др Едита Стокић

СВА ДОКУМЕНТА МОЖЕТЕ СКИНУТИ И СА САЈТА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ