Одбор за КЕ – МЕДИЦИНА:

Председник

Проф. др ЕДИТА СТОКИЋ

Др сц. мед. Тијана Мрђанин, члан
Мр сц. мед. Ненад Врањеш, члан
Проф. др Јованка Коларовић, члан
Проф. др Светлана Симић, члан

Одбор за КЕ – СТОМАТОЛОГИЈА:

Председник

Прим. др сц. стом. РАДОЈКА ДЕЛИЋ

Др Радмила Нотарош, члан
Проф. др Иван Тушек, члан

Одбори за КЕ дужни су да се у свом раду руководе Правилником о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике („Сл. Гласник РС“, бр2/2011 и 23/2016).

Правилник о раду Континуиране Едукације можете преузети овде.