Подружница је основна организациона јединица ДЛВ-СЛД, која је основана за територију од једне или више општина и окупља лекаре вршећи све циљеве и задатке у складу са Статутом ДЛВ-СЛД.

Подружница има својство правног лица те функционише на основу правних аката који морају бити усаглашени са Статутом ДЛВ-СЛД.

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕДЛОГ СТАТУТА ЗА ПОДРУЖНИЦЕ – ОВДЕ

СПИСАК СВИХ ПОДРУЖНИЦА ДЛВ-СЛД И ЊИХОВИ ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Подружница Бачка Паланка, Бач, Карађорђево

Адреса: 21400 Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 26
ПИБ: 103146776
Овлашћено лице – председник: Др БИЉАНА ВАЦИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 8625/2011
Веб презентација: –

Подружница Бечеј

Адреса: 21220 Бечеј, Браће Тан 3
ПИБ: 102920285
Овлашћено лице – председник: Др БИЉАНА ШЕВО
Бр. регистра удружења: БУ 13806/2011
Веб презентација: –

Подружница Ковин

Адреса: 26220 Ковин, Трг ослобођења 4
ПИБ: 102318609
Овлашћено лице – председник: Др ЈАСМИНА ТАСИЋ СТОЈАНОВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 8925/2011
Веб презентација: –

Подружница Панчево, Опово, Ковачица

Адреса: 26000 Панчево, Вељка Петровића 12/21
ПИБ: 102418872
Овлашћено лице – председник: Др МИРЈАНА МАРКОВИЋ ЛАЗИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 10786/2011
Веб презентација: –

Подружница Сента, Ада, Кањижа, Чока, Нови Кнежевац

Адреса: 24420 Кањижа, Карађорђева 53
ПИБ: 101689937
Овлашћено лице – председник: Др АРНОЛД АПРО
Бр. регистра удружења: БУ 12064/2011
Веб презентација: –

Подружница Сремска Митровица-Шид

Адреса: 22000 Сремска Митровица, Стари шор 65
ПИБ: 102064273
Овлашћено лице – председник: Др МАЈА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 11102/2011
Веб презентација: –

Подружница Суботица

Адреса: 24000 Суботица, Изворска 3
ПИБ: 101752497
Овлашћено лице – председник: Др САША ЛАТИНОВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 6684/2011
Веб презентација: –

Подружница Врбас

Адреса: 21460 Врбас, Др Милана Чекића бб
ПИБ: 102395947
Овлашћено лице – председник: Др ГОРДАНА ВУКИЋЕВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 11502/2011
Веб презентација: –

Подружница Зрењанин, Житиште, Нови Бечеј, Меленци, Сечањ, Српска Црња

Адреса: 23000 Зрењанин, Штросмајерова 46 ц
ПИБ: 102312618
Овлашћено лице – председник: Др СОФИЈА ЛУГОЊА
Бр. регистра удружења: БУ 5754/2011
Веб презентација: –

Бачка Топола, Стара Моравица, Мали Иђош

Адреса: 24300 Бачка Топола, Светог Стефана 1
ПИБ:
102413730
Овлашћено лице – председник:
Др ВИКТОРИЈА МАРТИНОВИЋ ДМИТРОВИЋ
Бр. регистра удружења:
БУ 8551/2011
Веб презентација: –

Подружница Кикинда

Адреса: 23300 Кикинда, Ђуре Јакшића 110
ПИБ: 102316488
Овлашћено лице – председник: Мр сц. мед. ДУШАН ЛУЈАНОВ
Бр. регистра удружења: БУ 11278/2011
Веб презентација: –

Подружница Кула

Адреса: 25230 Кула, Трг ослобођења 9
ПИБ: 102632839
Овлашћено лице – председник: Др ЧЕДОМИР БОШКОВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 8818/2011
Веб презентација: –

Подружница Оџаци

Адреса: 25250 Оџаци, Мостонга 25
ПИБ: 102000108
Овлашћено лице – председник: Др САЊА ДИМИТРИЈЕВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 9573/2011
Веб презентација: –

Подружница Рума, Пећинци, Ириг

Адреса: 22400 Рума, Орловићева бб
ПИБ: 100783310
Овлашћено лице – председник: Др БОРИС БРАНКОВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 15423/2011
Веб презентација: –

Подружница Сомбор-Апатин

Адреса: 25000 Сомбор, Мирна 3
ПИБ: 101838767
Овлашћено лице – председник: Др БИЉАНА ОЛУЈИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 15138/2011
Веб презентација: –

Подружница Старa Пазова-Инђијa

Адреса: 22320 Инђија, Српскоцрквена 5
ПИБ: 102550302
Овлашћено лице – председник: Др ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 8765/2011
Веб презентација: –

Подружница Темерин

Адреса: 21235 Темерин, Народног фронта 84
ПИБ: 101455298
Овлашћено лице – председник: Др ТАТЈАНА КУБЕТ ГОГИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 16274/2011
Веб презентација: –

Подружница Вршац, Бела Црква, Алибунар, Пландиште

Адреса: 26300 Вршац, Абрашевићева бб
ПИБ: 102270082
Овлашћено лице – председник: Др ОЛИВЕРА ГОЛУБОВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 10292/2011
Веб презентација: –