Садашња председница и њени претходници.

Председница ДЛВ – СЛД
проф. Др КСЕНИЈА БОШКОВИЋ


Табла са именима претходних председника

Панел са фотографијама претходних председника

ПРЕДСЕДНИЦИ ПОДРУЖНИЦЕ ЗА ВОЈВОДИНУ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Др РАДИВОЈ КАЛЕНИЋ 1946-1954.
Прим. др НИКОЛА ВУЈИЋ 1954-1958.

ПРЕДСЕДНИЦИ ПОКРАЈИНСКОГ ОДБОРА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА ЗА САП ВОЈВОДИНУ

Сан. мајор др СТРАХИЊА МАРИНКОВ 1958-1961.
Прим. др ДУШАН САВИЋ 1961-1965.
Доц. др НЕНАД ОБРАДОВИЋ 1965-1967.
Доц. др ДУШАН ЈОВАНОВИЋ 1967-1972.
Сан. пук. др ЈОСИП МАРИАШ 1972-1976.

ПРЕДСЕДНИЦИ ДРУШТВА ЛЕКАРА САП ВОЈВОДИНЕ

Проф. др ПЕТАР ДРАЧА 1976-1980.

ПРЕДСЕДНИЦИ ПРЕДСЕДНИШТВА ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ

Прим. др ДАМЈАН САВИЋ 1980-1981.
Доц. др ЛАЗАР ПОПОВИЋ 1981-1982.
Прим. др ДУШАН ВЕШОВИЋ 1982-1983.
Проф. др МИЛАДИН МИРИЛОВ 1983-1984.
Проф. др ВЛАДИМИР ЗРИЛИЋ 1984.
Проф. др МИЛОРАД ВЕЛИСАВЉЕВ 1984-1985.
Проф. др ЖЕЛИМИР МИКИЋ 1985-1986.
Прим. др ВЛАДИМИР ЧАЊИ 1986-1988.
Проф. др ЛАЗАР ЛЕПШАНОВИЋ 1988-1990.

ПРЕДСЕДНИЦИ ПРЕДСЕДНИШТВА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА – ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ

Прим. др МАРИНКО ГАЈИЋ 1990-1992.
Проф. др РАДОСЛАВ БОРОТА 1992-1996.
Проф. др АЛЕКСАНДАР КНЕЖЕВИЋ 1996-1998.
Проф. др НЕВЕНКА РОНЧЕВИЋ 1998-2000.
Проф. др БРАНИМИР ГУДУРИЋ 2000-2002.

ПРЕДСЕДНИЦИ ПРЕДСЕДНИШТВА ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Проф. др БРАНИМИР ГУДУРИЋ 2002-2004.
Проф. др МЛАДЕН ПРВУЛОВИЋ 2004-2008.
Проф. др РАДОВАН ЦВИЈАНОВИЋ 2008-2010.
Проф. др ДРАГАН ДАНКУЦ 2011-2019.
проф. Др КСЕНИЈА БОШКОВИЋ 2019-