КОМИСИЈА

Председник комисије

Прим др Недељка Бошков

Прим. Мр СЦ. Мед. Владислава Стејин

Проф. др Миланка Татић

Правилник o о ближим условима, начину и поступку за добијање назива Примаријус можете преузети овде.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ЗАХТЕВ, У ИЗНОСУ ОД 320,00 ДИНАРА ПЛАЋА СЕ НА РАЧУН БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БР. РАЧУНА : 840-742-221-843-57

ПОЗИВ НА БР. 97 50-016