Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва има формиране специјалистичке секције ради окупљања чланова по појединим гранама медицине и стоматологије, по специјалностима, а у циљу што бољег стручног и научног рада.

Прва специјалистичка секција за радиологију при ДЛВ-СЛД формирана је 1952. године. Данас у оквиру ДЛВ-СЛД функционише 39 секцијa и 2 актива. Рад специјалистичких секција регулисан је Правилником о раду специјалистичких секција, а његово спровођење прати Председништво ДЛВ-СЛД. Специјалистичке секције немају својство правног лица па се руководе свим правним актима, а финансијске трансакције обављају кроз текући рачун ДЛВ-СЛД.

Правилник о раду Секција ДЛВ-СЛД можете преузети овде.

СПИСАК СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СЕКЦИЈА ДЛВ-СЛД