Председник Актива

Проф. др САЊА БИЈЕЛОВИЋ

-ИНСТИТУТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ-ВИШЕ О АКТИВУ

Актив за хигијену Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва окупља лекаре специјалисте хигијене, лекаре ужих специјалности из области медицинске екологије и/или исхране, будуће специјалисте хигијене и свакако је отворен за сарадњу са другим сродним специјалностима.

Основне делатности Актива усмерене су на подизање нивоа знања, размену искустава, унапређење стручног и научног рада, унапређење и успостављање интерсекторске и мултисекторске сарадње, како између здравствених радника и сарадника сродних специјалности, тако и са стручњацима из области ветерине, хемије, физике, биологије, метеорологије, географије, електротехнике, информатике, уметности, пољопривреде, водопривреде, шумарства, агрономије, грађевине, производње, дистрибуције и продаје хране, заштите животне средине, екологије и других сродних научних и стручних дисциплина које имају заједнички циљ усмерен ка очувању и унапређењу услова животне средине и здравља људи.

Актив је конституисан 22. јула 2020. године и тренутно има преко 20 сталних чланова. За председник је именована проф. др Сања Бијеловић, лекар специјалиста хигијене и медицинске екологије, начелник Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду, ванредни професор на Катедри за хигијену Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. Секретара Актива је доц. др Наташа Драгић, специјалиста хигијене у Одсеку за хуману екологију Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду и доцент на Катедри за хигијену Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду.

Рад Актива се одвија кроз редовно одржавање састанака, организовање и реализацију континуираних едукација, учешће у активностима из области јавног здравља, успостављање сарадње и комуникације између здравствених радника и сарадника из области деловања, као и са другим стручњацима из сродних научних и стручних области.