Председник секције

Прим. др БОЈАНА СПАСИЋ

-КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ-
КЛИНИКА ЗА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Дерматовенеролошка секција ДЛВ је основана 24.12.1977. године у Новом Саду. На оснивачкој Скупштини је изабран Извршни одбор у саставу: проф. др Јелена Милаков као председник, др Миодраг Комарчевић – заменик председника, асс. др Мирјана Пољачки – благајник, др Срђан Билић – секретар, а за чланове др Милан Обреновић (Панчево), прим. др Јован Панић (Сомбор), др Стеван Тешин (Кикинда), др Ержебет Недељковић (Зрењанин) и др Вујин (Рума). Секција дерматовенеролога је тада бројала 23 члана.

На Оснивачкој скупштини секције, у стручном делу су одржана следећа предавања:
1) Историјат дерматовенерологије на територији САП Војводине (проф. др Мишков);
2) Нуспојаве на медикаменте и значај њиховог праћења (доц. др Стануловић).
На истом састанку је проф. др Угљеша Крстић изабран за доживотног почасног председника секције.

Нa Годишњној скупштини одржаној 03.02.1978. године су донети следећи важни закључци: дерматовенерологија као предмет треба да уђе у наставу ученика средњег усмереног образовања; завршни студенти медицине су обавезни да похађају 15 дана стажа из дерматовенерологије; покренута јеиницијатива код надлежних органа покрајине за оснивање централног (покрајинског) диспанзера намењеног у сврху праћења кретања паразитарних, полнопреносивих, алерголошких и професионалнихобољења као и њихове аналитичке обраде.

Чланови секције (проф. др Милаков, др Вујић, прим. др Тешин) су били чланови уредништва и савета часописа дерматовенеролога Југославије Acta dermatovenerologica Iugoslavica.

Проф. др Милаков и проф. др Мирјана Пољачки су биле међу оснивачима Алерголошке секције Војводине, а прим. др Тешин међу оснивачима савеза друштва Војводине за борбу против рака, пушења и заразних болести.

Од фебруара 1996. године током следеће 2 године председник секције је била прим. др Драгица Зделар (Сремска Митровица), а секретар асс. мр сц. др Милица Суботић. У периоду од фебруара 1998. до фебруара 2000. године председник секције је била др Мира Радуловић (Сомбор), а секретар др Милица Суботић (НовиСад). Од децембра 2001. године до јуна 2006. године председник секције је био др Зоран Недић, а као секретари су обављали дужност др Алескандра Петровић и др Новак Рајић. Од јуна 2006. до априла 2008. године председник секције је била др Љуба Вујановић (Клиника Нови Сад), а секретар др Татјана Рош (Клиника НовиСад). Од априла 2008. до априла 2011. године председник секције је била др Мирјана Недић (ВМЦ – Нови Сад), а секретар др Олга Влаов-Жарков (Дом здравља – Нови Сад). Од априла 2011. до децембра 2014. године дужност председника je обављала асс.мр сц. мед. др Милица Суботић (Клиника – Нови Сад), секретар секције је била асс. мр сц. мед. др Милина Ивков-Симић (Клиника Нови Сад). Од децембра 2014. године дужност председника обавља мр сц. мед. др Ненад Врањеш (Пастеров завод – Нови Сад), а секретар секције је мр сц. мед. др Алескандра Петровић.

Дерматовенеролошка секција данас броји 66 чланова.

Председник секције
Mр сц. мед. др НЕНАД ВРАЊЕШ, епидемиолог и дерматовенеролог