Председник секције

Др ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ

-ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

У склопу Покрајинског одбора СЛД-а Канцеролошка секција основана је фебруара 1962. године. Секција је од свог оснивања имала задатак да усмери научно-медицински рад на пољу проучавања проблема малигних болести у Војводини и да организује и учествује у борби против рака кроз све могуће видове.
Када је 1965. године основан Институт за онкологију у Сремској Каменици, високо специјализована здравствена, образовна и научно-истраживачка установа, лекари запослени у овој установи имају кључну улогу у раду Канцеролошке секције, пре свега у подизању стручног нивоа чланства као и у организовању онколошке службе у Покрајини (онколошки диспанзери у Суботици, Зрењанину, Сомбору, Вршцу, Кикинди, Панчеву, Сремској Митровици).

Током свих ових година организовани су бројни стручни скупови који су имали за циљ подизање нивоа знања првенствено у раном откривању и превенцији малигних болести, савременим дијагостичким процедурама и најновијим видовима лечења и рехабилитације.

Чланови Канцеролошке секције имали су активну улогу у организовању и учествовању на бројним научним и стручним скуповима, као предавачи и председавајући, у нашој земљи и иностранству. Сваке године наши чланови активно учествују у раду Канцеролошке недеље у организацији Канцеролошке секције Друштва лекара Србије као и у раду других секција ДЛВ-СЛД-а. Чланови Канцеролошке секције су својим стручним и посвећеним радом допринели унапређењу рада онколошке службе у читавој Покрајини, значајном смањењу морбидитета и морталитета од малигних болести као и ширим информисањем читаве заједнице о значају раног откривања и лечења рака.

Прим. др сци мед. Драгана Петровић интерниста-хематолог
Секретар Асс. др сци мед. Лазар Поповић интерниста