Председник секције

Проф. др НЕНАД БАРИШИЋ

-ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Историјат:

Педијатријска секција ДЛВ-СЛД је део Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва. Педијатријска секција ДЛВ-СЛД је основана 1958. године. Оснивачи су били др Ђура Јовановић, др Бранка Васиљевић, др Даница Обрадовић, др Браниславка Пушић-Мијатовић и др Војин Башићевић. За првог председника Секције изабран је прим.др Ђура Јовановић, а за секретаре др Бранка Васиљевић и др Војин Башићевић. Архива Педијатријске секције ДЛВ-СЛД од оснивања до 1980. године не постоји.

Председници педијатријске секције ДЛВ-СЛД од 1980. године:

1980. године: прим. др Даница Обрадовић
1981. године: проф. др Војин Башичевић
1982. године: др Илона Фехер
1983. године: прим. др Душица Поповић

1984 – 1986. године: проф. др Веселин Кикинђанин
1986 – 1987. године: проф. др Љиљана Николић
1988 – 1992. године: проф.др Невенка Рончевић-Бабин
1992 – 2000. године: проф. др Јован Влашки

2000 – 2004. године: прим. мр сци.мед. др Душан Велисављев
2004 – 2008. године: проф. др Слободанка Петровић
2008 – 2010. године: проф. др Драган Каранић
2010 – 2012. године: проф.др Александра Дороњски

2012 – године: доц. др Весна Стојановић

Деловање Секције:

Педијатријска секција ДЛВ-СЛД, више од пола века, даје активан допринос унапређењу здравствене заштите деце и омладине на територији Војводине. У оквиру своје редовне делатности, Педијатријска секција ДЛВ-СЛД организује моногобројне стручне састанке и курсеве.
Циљ Секције је да, кроз различите видове едукативног деловања, омогући широку дисперзију знања и упознавање лекара-педијатара са најсавременијим медицинским сазнањима и статовима, како би се подржао процес континуираног унапређења квалитета здравствене заштите и квалитета живота деце и омладине.

Организација:

Органи и тела Педијатријске секције ДЛВ-СЛД су: председник, сeкретар, председништво и скупштина Секције.
Руководство секције од 2012. године чине:
Председник: Доц.др Весна Стојановић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад Секретар: Асист. др сци. мед. Ненад Баришић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Председништво:

 1. др Милан Арнаут, Сомбор
 2. др Марија Деановић, Панчево
 3. др Зоран Беломарковић, Сремска Митровица
 4. др Гордана Бистричић , Кикинда
 5. проф.др Александра Дороњски , Нови Сад
 6. проф.др Александар Цвејић, Нови Сад
 7. прим. др Славица Малешевић, Нови Сад
 8. др Братислав Кажић, Врбас
 9. прим.др Светлана Пакашки, Панчево
 10. др Сузана Тамбас, Суботица
 11. др Гизела Векоњ – Фајка, Сента
 12. др Душан Велисављев, Зрењанин