Председник секције

Проф. др НЕНСИ ЛАЛИЋ

-ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Пнеумофтизиолошка секција ДЛВ-СЛД је једна од најстаријих секција друштва. Основана је 1955. године, тада као Фтизиолошка секција Српског лекарског друштва.
За првог председника секције изабран је Проф. др Ђорђе Табори. Председници пнеумофтизиолошке секције ДЛВ-СЛД од 1955. године су били:

Проф. др Ђорђе Табори,
Проф. др Милан Мијатовић,
Прим. др Слободан Мирковић,
Проф. др Ружица Бељански Чонкић,
Проф. др Милан Антонић,
Проф. др Мирослава Петровић,
Проф. др Слободан Павловић,
Прим. др Срђа Tрифковић,
Проф.др Весна Куруц,
Проф.др Мирна Ђурић,
Проф. др сци. мед. Биљана Звездин.

Актуелни председник секције од 2015. је прим. Мр СЦ. Мед. Светлана Јовановић, запослена у Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењнин (drcecaj@yahoo.com), а секретар секције Доц. др сци. мед. Светлана Кашиковић Лечић (sklecic@sbb.rs) запослена у Институту за плућне болести Војводине, Медицински факултет Нови Сад.

Секретар: Прим мр. мед. сц. др Јелена Паповић

Чланови председништва:

Проф. др Тамара Васић
Мр. мед. сц. др Душица Јарић
Др Олга Марков,др Никола Јакшић
Др Ђорђе Јелачић
Др Милица Даутовић
Др Сања Маринковић
Др Јадранка Тробок

Деловање секције

Пнеумофтизиолошка секција ДЛВ-СЛД у свом окриљу има пнеумофтизиологе, пулмологе, онкологе, субспецијалисте из алергологије и клиничке имунологије. Састанке секције посећују и у њима активно учествују и грудни хирурзи, анестезиолози, радиолози и физијатри који нису непосредни чланови Секције.
Пнеумофтизиолошка секција ДЛВ-СЛД даје активан допринос унапређењу здравља на територији Војводине. У оквиру своје редовне делатности, Пнеумофтизиолошка секција ДЛВ-СЛД организује моногобројне стручне састанке и курсеве. Циљ секције је да кроз различите видове едукативног деловања омогући упознавање лекара са најсавременијим медицинским сазнањима и статовима из пулмологије, како би се подржао процес континуираног унапређења квалитета здравствене заштите и квалитета живота, преношење искустава из свакодневне праксе и информисање о актуелностима са одржаних Конгреса и састанака у земљи и иностранству.

Годишња Скупштина и Стручни састанак – Ечка 25.11.2016.

Палић 2022.