Председник секције

Мр сц. мед. ВЕСНА ЗАРИЋ ВАСИЋ

-КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ-
КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Неуропсихијатријска секција Друштва лекара Војводине основана је 1979. Њен председник је био проф. др Немања Вурдеља, доајен војвођанске неуропсихијатрије.На скупштини Неуропсихијатријске секције ДЛВ, која је одржана 24.12.1981. дошло је до раздвајања на две секције:Секцију за неурологију и Психијатријску секцију.
Од 1982. психијатријска секција постоји самостално. Први председник је проф.др Стојан Вучковић професор психијатрије на Медицинском факултету у Новом Саду, на ком је од 1963. основана Катедра за неуропсихијатрију са медицинском психологијом.То је било време са малим бројем психијатријски орјентисаних неуропсихијатра али се тежило повезивању што већег броја лекара из унутрашњости са наставнонаучном базом са Клинике за психијатрију Института за неурологију,психијатрију и ментално здравље у Новом Саду. Функцију секретара обављала Др Бранислава Солдатовић.
У циљу укључивања у рад што већег броја чланова секција почиње са одржавањем састанака и ван Новог Сада у већим здравственим центрима у Војводини.Тако је и седиште секције 1984. прешло у Сомбор.У том периоду се покренуло информативно гласило психијатара Војводине, „Психијатријски билтен“,које је подразумевало „периодичну публикацију у којој ћемо читати о стручним публикацијама,о новим књигама, о стручним састанцима који су у припреми или су одржани, о организационим променамау нашим установама, о новим људима који су дошли у „психијатријски еснаф“, о проблемима едукације, истраживачким темама и резултатима“(проф.др Стојан Вучковић). За председника је изабран прим. др Стеван Чичовачки а за секретара мр сц. мед. Др Панта Лазић. На изборној скупштини одржаној 06.02.1986. за председника је изабран др сц. мед. Пал Унгар а за секретара Др Иштван Сич и седиште секције прелази у Суботицу.Исте године је у коорганизацији Психијатријске секције одржан 12. психијатријски симпозијум Подунавских земаља у Сомбору.
На изборној скупштини 22.01.1988. за председника је изабран Дрсц.мед. Милорад Ћурчић а за секретара Др Каталин Киш Ковач.Активност усмерена на организацију VII конгреса психијатара Југославије у Новом Саду. Следећи председник је Др Љиљана Рил и секретар Др Саша Мештеровић.Од 1992. руководство секције се премешта у Вршац када је председник био прим.др Милан Бешлин а функцију секретара обављала Др Љиљана Михајловски.
Захваљујући великом ангаживању у периоду од 2000.када ступа на место председника секције прим. др сц.мед. Милорад Ћурчић и секретар Др Јосип Дадасовић интензивира се број састанака секције, успоствљају се и контакти са удружењима психијатра и ван земље. Ради се на формирању адресара психијатра и других чланова Психијатријске секције.Реизабрани 2004.
Након изборне скупштине02.09.2006. за председника је изабран мр сц. мед. Др Душан Лујанов а за секретара прим.др сц.мед. Милорад Ћурчић те се седиште секције премешта у Кикинду.
На место новог предесника на изборној скупштини 29.10.2008. изабрана је Др Јованка Петровић а за секретара Др Томас Емил тако да је седиште било у Новом Кнежевцу.
Након 30 година постојања Психијатријске секције, након изборне скупштине 09.06.2011. седиште се враћа у Нови Сад избором проф.др Мине Цвјетковић Бошњак за председника секције и сектара Др Владимира Кнежевића .
Прецедништво секције је 05.12.2013.на ванредној Изборној скупштини, донело одлуку да функцију председника преузме Др Тања Неатница а да функцију секретара обавља Др Владимир Кнежевић, тако да се седиште секције премешта у Нови Бечеј, по први пут у установу примарне здравствене заштите.

Психијатријска секција ДЛВ ради у складу са начелима и статутом СЛД ДЛВ:

  • редовно одржава стручне скупове у току године, са учешћем домаћих и предавача из иностранства
  • ради на стручном и научном напредовању и усавршавању чланова Психијатријске секције
  • успоставља сарадњу између психијатара клиничких, болничких, здравствених и других установа у Војводини
  • промовише и афирмише психијатрију и лекаре који се њоме баве
  • прати новине у психијатрији учествовањем на домаћим и међународним конресима,симпозијумима

Председници Психијатријске секција СЛД ДЛВ

проф.др Стојан Вучковић 1982 – 1984.
прим.др Стеван М.Чичовачки 1984-1986.
Др Пал Унгар 1986-1988.
Др Милорад Ћурчић 1988 – 1990.
Др Љиљана Рил 1990 -1992.
прим. дрМилан Бешлин 1992 -2000.
прим. др Милорад Ћурчић 2000 -2006.
мрсц. мед Др Душан Лујанов 2006 – 2008.
Др Јованка Петровић 2008 – 2011.
проф. др Мина Цвјетковић Бошњак 2011 – 2013.
Др Тања Неатница 2013 -2019.
Доц. др ВЕСНА ЗАРИЋ ВАСИЋ 2019-