Председник секције

Прим. др ТАТЈАНА ЕГИЋ

-ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“-


Секретар секције

Асист. др Ана Миљковић

-УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Секција опште медицине je основана 1966. године.
Општа медицина чини темељ нашег здравственог система, a лекар опште медицине је први у контакту са пацијентима у решавању њихових здравствених потреба. Својом делатношћу лекар опште медицине брине о унапређењу здравља, превенцији, раној детекцији и лечењу болести и поремећаја здравља. Због свега тога, визија опште медицине је унапређење квалитета пружених здрвствених услуга.

Досадашњи председници секције:

1976 – 1978. др Слободан Стоиловић
1979 – 1982. др Божидар Ћетковић

1983. прим. др Слободан Стоиловић

1984 – 1986. др Тома Голубовић
1990 – 1993. прим. др Витомир Бугарски
1994 – 1997. прим. др Светлана Јовин
1998 – 2001. прим. др Радмила Четник
2002 – 2005. прим. др Милица Илић
2006 – 2010. прим. мр сци мед. др Златка Марков
2011 – 2018. мр сци мед; др Милоранка Петров Киурски
2019 – прим. др Татјана Егић

Садашње Председништво Секције опште медицине ДЛВ чине:

прим. др Татјана Егић – председник
др Татјана Покушевски – потпредседник

др Александра Пауновић
др Ана Дроњак
асс. др Ана Миљковић
др Анкица Павлов
др Бојана Михајловић
др Драгана Грбић
др Јасна Ердељан Јеремић
др Тања Алексић
др Тања Павловић

Основни задаци Председништва су:

– Унапређење и афирмација опште медицине, као и побољшање положаја и улоге специјалисте опште медицине и лекара опште медицине у постојећем систему здравствене заштите.

– Акредитација едукативних програма, y оквиру континуиране медицинске едукације, ради иновација и обогаћивање знања, а у циљу унапређења ефикасности, ефективности и квалитета рада лекара опште медицине.

– Омогућавање лекарима да добију неопходне бодове за обнављање лиценце.

– Наставак традиције организовања едукативног скупа „Војвођански дани опште медицине“. Председништво Секције опште медицине ДЛВ је 2004. год. донело одлуку да се једном годишње организује овај едукативни семинар са актуелним темама за лекаре опште медицине,како би обогатили своја знања и проширили своје стручне видике.Први семинар је одржан 2004. у Руми, а дрги 2005. у Суботици и трајао је по један дан,да би потом, сходно називу, организован као дводневни симпозијум и у наредних пет година се одржавао у Новом Саду. Покровитељ сипозијума у Новом Саду је био Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију. VIII „Војвођански дани опште медицине“ 2011. су одржани у Зрењанину, IX у Суботици 2012., а јубиларни X у Вршцу. Настављајући ову традицију, XI едукативни скуп лекара опште медицине Војводине одржан је 2014. год. у Панчеву. Нови Сад је био домаћин лекарима опште медицине у склопу XII симпозијума 2015. године. XIII Војвођански дани опште медицине одржани су у Сремској Митровици 2016., а XIV симпозијум у Киикинди 2017. године. У Врбасу смо наставили едукацију 2018. године у оквиру XV, а у Бачкој Паланци 2019. године у оквиру XVI Војвођанских дана опште медицине. Војвођански дани опште медицине планирани за 2020. годину претворили су се у континуирано учење о SARS-CoV-2 вирусу. 2021. године, а у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом XVII Војвођански дани опште медицине одржани су у виду он-лине тестова. Након 2 године, XVIII Војвођански дани опште медицине одржани су 2022. године у Новом Саду, где са планира и наредна смотра лекара опште медицине Војводине.

– Организовање истраживачких пројеката, јер истраживања у општој медицини имају дугу традицију и доприносе усвајању нових знања и унапређењу квалитета пружања здравствене заштите. Такође помажу афирмацију и популаризацију опште медицине.

– Сарадња са Катедром опште медицине на Медицинском факултету у Новом Саду и регионалном лекарском комором Војводине.

– Сарадња са међународним удружењима лекара опште медицине WONCA; EURACT; EURIPA; VdGM; EUROPREV; Асоцијације лекара опште/породичне медицине земаља у окружењу.

– Комплетирање базе података са е-маил адресама лекара опште медицине, члановима Секције, ради успостављања што боље комуникације и сарадње.

Овим путем позивам све докторе медицне и специјалисте опште медицине да нам се придруже и на тај начин допринесу у раду Секције опште медицине ДЛВ-СЛД-а.