Председник секције

Доц. др ДАНИЈЕЛА АГИЋ

– КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ –
КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУВИШЕ О СЕКЦИЈИ

НОВИНЕ У ДОСТУПНОЈ НАМ ДИЈАГНОСТИЦИ ХЕМАТОЛОШКИХ МАЛИГНИТЕТА

Хематологија је грана интерне медицине у клиничкој пракси уско повезана са лабораторијском и патохистолошком дијагностиком. Савремени приступ лечењу хематолошких малигнитета данас је неизводљив без одговарајуће софистициране лабораторијске дијагностике. Светска здравствена организација је 2022. издала нову класификацију хематолошких малигнитета. На 5. Конгресу хематолога Србије одржаном у октобру 2022. имали смо заједничку сесију с колегама патолозима и схватили да сви имамо своје дилеме и да су директни контакти и разговори неопходан начин да једни другима презентујемо недоумице и да након што из различитих углова сагледамо проблем повећавамо шансу за успех у лечењу наших болесника. Исте године основано је и Удружење хематолога Србије. У новембру 2023. у организацији Удружења одржана је Лига хематолога Србије, а у оквиру ње и заједно са СЛГ и ЕХА организован је и 4. ЕХА-Балкан Хематологy Даy 2023. На овом симпозијуму је такође било сесија које су укључивале поред хематолога и колеге других специјалности одговарајући на потребу интердисциплинарног приступа дијагностици и терапији хематолошких болести.

Развој лабораторијске дијагностике и нова сазнања о патофизиолошким процесима су изнедрила и циљну терапију за неке од хематолошких малигнитета. Неки од ових лекова су постали доступни и нашим болесницима попут инхибитора Брутонове тирозин киназе. Ради оптималног избора терапијског модалитета постало је неопходно да се пре започињања лечења ураде и анализе за које до недавно нисмо имали услова.

Задовољни смо што у УКЦВ сада редовно радимо проточну цитометрију у оквиру дијагностике акутних леукемија и хроничне лимфоцитне леукемије. Редовно се ради и молекуларна дијагностика прогностички важних биомаркера за мијелопролиферативне неоплазме: присуство МПЛ и ЈАК 2 мутације као и флуоресцентна ин ситу хибридизација (ФИСХ) панел за хроничну лимфоцитну леукемију и мултипли мијелом.

Ове анализе се раде у терминима заказаним од стране хематолога УКЦВ, а доступне су за све пацијенте с упутом и након договора ординирајућих хематолога из регионалних болница с хематолозима УКЦВ. У плану је и даље проширивање и усавршавање лабораторијске и патохистолошке дијагностике.

У оквиру секције планирамо едукативне састанке са акцентом на примени иновативне дијагностике и циљне терапије у хематолошким малигнитетима са освртом на актуелно доступне методе и лекове у нашој земљи, уз учествовање и колега других специјалности. Наравно, да су предлози свих чланова секције за остале теме и активности увек добродошли.

Уз срдачан поздрав и позив на сарадњу, с поштовањем

Доц. Др Данијела Агић, интерниста-хематолог, Председник Секције за хематологију и трансфузиологију СЛД ДЛВ
Др сци. мед. Нада Влаисављевић, интерниста-хематолог, Секретар Секције за хематологију и трансфузиологију СЛД ДЛВ