Председник секције

Прим. др ВЛАДИМИР ЈОКАНОВИЋВИШЕ О СЕКЦИЈИ

ИСТОРИЈАТ УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД-ДЛВ

Године 1992. је по иницијативи Владимира Јокановића основана Уметничка секција Српског лекарског друштва – Друштва лекара Војводине.

Како до тада Уметничка секција није организовано функционисала нигде у Србији, тиме ни у Војводини, нити у Београду, новооснована Секција је била јединствена Секција за уметност лекара Србије. У Новом Саду је и до тог времена при ДЛВ постојао и деловао веома квалитетан тамбурашки оркестар, под руководством Светолика Аврамова, који се одмах прикључио Секцији.

Секција је одмах оформила и надаље одржала трисаставна дела: ликовни, музички и литерални.

Прва ликовна изложба одржана је октобра1992. у Салону галерије Огранка САНУ у Новом Саду. Од тада одржава се сваке године, више пута и два до три пута годишње, прерастајући у „Annale medici pro arte“ ликовних уметника лекара и других здравствених радника Србије, које се редовно организује у Новом Саду, на истом месту, у култном простору ликовне Галерије САНУ, а све до пре пар година и у Галерији Руског дома у Београду. Организоване су изложбе и у Суботици, Сомбору, Вршцу, Шапцу и другим местима широм Војводине.

Било је и више наступа лекара књижевника, међу којима су се истицали Стојан Бербер, Павле Ковачевић, Јован Стриковић, Вера Јерант-Патић, Владимир Јокановић, Вук Стамболовић и многи други. Издата је и Антологија лекара песника Србије.
Треба свакако истаћи допринос уважених чланова музичког дела Секције, посебно Зденке Милосављевић и Рајка Јовића, као и ансамбла којем припадају, у вишеструко организаваним хуманитарним концертима за прикупљање средстава за лечење оболелих од малигнома грла.

Секција је практично деловала на територији целе Србије. Најактивнија је била ликовна група, затим тамбурашки, а свакако и забавни оркестар СЛД-ДЛВ, који је имао запажене наступе у Сомбору, Новом Саду и Београду.

Први председник Секције био је њен оснивач, и до данашњег времена Њена душа и срце, spiritus movens, Владимир Јокановић. Руководио је њоме до 2006. уз изузетно велику помоћ Душана Лалошевића, који је тада изабран за њеног следећег Председника.
Од 2008.до данашњих дана Председник секције је Милорад Жикић, који са успехом реализује њене програме. Ликовне изложбе се редовно одржавају, а већ је програмирано и XXII Annale medici pro arte za октобар 2014.

Секција је била иницијатор израде и постављања спомен биста, писања и објављивања монографија посвећеним многим заслужним лекарима, који су оставили дубоког трага у развоју медицинске мисли и праксе на овим широким војвођанским просторима, проносећи их и далеко изван њених граница.
Била је организатор и промотор акредитованог едукативног Симпозијума: „Културолошки и медицински, психолошки и социолошки аспекти комуникације у савременом свету“, чије се одржавање поред прошлогодишњег у Сремским Карловцима, планира и током ове године у Врбасу и Крагујевцу.

Издата је и књига – монографија: „Српски лекари уметници“, а у току је припрема за објављивање капиталног дела енциклопедијског формата „Здравствени радници у ликовној уметности Србије“, приређивача и аутора више књига и текстова из области ликовне уметности, београдске сликарке и публицисте Весне Мајхер.
Многи чланови Секције су за своје прегалаштво награђивани од стране СЛД и СЛД-ДЛВ. Нажалост, све Њене активности заснивају се на ентузијазму, а без обезбеђених средстава активности нису праћене адекватним пратећим писаним материјалима као књигама, каталозима, брошурама, плакатима и другим.

Академик прим. др Владимир Јокановић
Проф. др Милорад Жикић