Председник секције

Проф. др АЛЕКСАНДРА ЛОВРЕНСКИ

-ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Секција за патологију СЛД-а основанa је 1963. год. од стране групе патолога коју је предводио Проф. др Живојин Игњачев који је био и њен први председник. Секција за патологију Војводинеоснована је 1978. год. а њен први председник био је Проф. др Павле Будаков, затим Проф. др Ђорђе Ристић, Проф. др Живка Ери, Проф. др Живојин Ићуруп, Проф. др Здравко Косјерина, др Ласло Штајер и др Биљана Јеличић. Доц. др Милана Пањковић запослена на Институту за плућне болести Војводине, Медицински факултет Нови Сад, врши дужност председника од децембра 2013. год до Изборне Скупштине која ће се одржати крајем 2014. године. Секретар Секције за патологију Војводине је Асс. др Голуб Самарџија запослен на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Медицински факултет Нови Сад.

Секција за патологију Војводине одржава неколико састанака у току године у оквиру којих се презентују најновија сазнања из области патологије, уз приказе ретких и интересантних случајева који представљају велики изазов у свакодневном раду патолога. Циљ Секције за патологију је едукација лекара на специјализацији из патологије и младих патолога, преношење искуства из свакодневне праксе и информисање о актуелностима са одржаних Конгреса и састанака у земљи и иностранству.

Доц. др ГОЛУБ САМАРЏИЈА – Председник Секције за патологију ДЛВ СЛД
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Медицински факултет Нови Сад
golubsamardzija@yahoo.com