Председник секције

Др ЖЕЉКО БИБИЋ

-ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Психотерапијска секција ДЛВ-СЛД окупља лекаре свих специјалности, а нарочито психијатре који су едуковани и практикују у раду са пацијентима неки од психотерапијских модалитета (психодрама, психоанализа, психоаналитичка психотерапија, групна анализа, трансакциона анализа, когнитивно-бихевиорална терапија, РЕБТ…). Другим речима, секција окупља све лекаре-психотерапеуте без обзира на врсту психотерапије коју практикују, као и оне који само показују интерес за област психотерапије.
Наиме, сматрамо да је психотерапијско образовање важно за сваког лекара јер доприноси бољој комуникацији са пацијентима, бољем исходу лечења и менталном здрављу лекара.

Секција за психотерапију ДЛВ-СЛД основана је 1984. године. Оснивач је био прим. др Лазар Божић. Председници секције од 1984. године до данас:

1984-1986 прим. Др Лазар Божић

1987-1989 др Пал Унгар

1990-1991 др Соња Козловачки

1992-1993 прим. др Ковиљка Кнежевић

1994-1999 секција је била пасивна

2000-2002 др Миодраг Дорошки

2003-2004 др Ђенђи Силађи Младеновић

2005-2013 др Ружица Кнежевић

2014- 2016 др Небојша Баба

2016-др Жељко Бибић

На крају неколико речи о психотерапији. Психотерапија је начин лечења одређених сметњи, стања, поремећаја или болести које се спроводи психолошким средствима.Психотерапија се спроводи код особа које испуњавају неколико основних услова: да имају сметње у чијој су позадини психолошки узроци, да су свесне да им је потребна стручна помоћ, да су мотивисане да овим путем ублаже или отклоне своје тегобе и патње, и да желе и могу да на искрен, истинит и отворен начин говоре о себи и својим проблемима.

Што се циљева тиче, они се разликују од облика психотерапије тј. могу бити мање или више амбициозни, али у основи психотерапија има за циљ отклањање или смањење тегоба, трпљења и патње, растерећење од унутрашње напетости, сузбијање страха, осећања кривице, сузбијање агресивности, успостављање адекватнијих и функционалнијих механизама суочавања са стресом савременог живљења као и развој личности у свим њеним аспектима.

Очекујемо Вас на нашим догађајима и позивамо Вас да будете наши чланови.

Др Жељко Бибић-председник секције за психотерапију
Др Бојана Вјештица-секретар секције за психотерапију