Председник секције

Проф. др ОЛИВЕРА НИКОЛИЋ

-КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ-
ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Радиолози и специјaлизанти радиологије су 1952. године поднели захтев управи СЛД-а да одобри оснивање Радиолошке секције ДЛВ са седиштем у Новом Саду. Ова секција је уједно и била прва специјалистичка секција основана у оквиру Друштва лекара Војводине, тако да ова секција има вишедеценијску традицију.

Досадашњи председници секције:

– Др Иван Емилијанов
– Проф. др Никола Вујић
– Прим. др Милан Мога
– Проф. др Миливој Дедић
– Проф. др Лазар Поповић
– Прим. др Ксенија Ралетић
– Прим. др Зоран Настић
– Прим. др Драгослава Момчиловић
– Прим. др Станоје Ристић
– Проф. др Зорка Лучић
– Проф. др Душан Хаднађев
– Проф. др Мира Говорчин
– Проф. др Сања Стојановић

ТРЕНУТНИ ОРГАНИ СЕКЦИЈЕ:

Председник- проф. др Сања Стојановић
Потпредседник – доц. др Коста Петровић
Секретар – др Тијана Мрђанин

Остали чланови Председништва:

  1. Проф. др Душан Хаднађев
  2. др Драгана Шафхаузер
  3. Проф. др Роберт Семниц
  4. др Драгица Пап Гопић
  5. др Милан Ђелић
  6. др Весна Перишић
  7. др Љубица Збућновић Дражић
  8. др Мирјана Добросављев

Задаци Радиолошке секције су:

о Да се брине о увођењу нових метода дијагностике и терапије у оквиру своје струке
о Да разматра и даје предлоге за организацију рендгенолошке службе на територији Војводине
о Да даје стручно мишљење по свим питањима из своје струке
о Да доноси стручно-медицинску доктрину за рад рендгенолошке службе
о Да се брине о стручном усавршавању својих чланова
о Да разматра и даје примедбе на законске предлоге из домена своје струке

Од оснивања до данас, својим активностима секција подстиче чланове за сталним научним и стручним усавршавањем што доприноси њиховом бољем и успешнијем раду.

Сваке године чланови секције имају запажена учешћа на међународним и домаћим конгресима. Додатна едукација чланова спроводи се и кроз акредитоване састанаке у оквиру друштва.

Поред уско стручних тема, на акредитованим састанцима се у сарадњи са осталим Секцијама ДЛВ-СЛД обрађују теме од заједничког интереса и заједнички презентују стручној јавности. Радиолошка секција има дугогодишњу сарадњу са бројним здравственим институцијама и центрима у земљи и иностранству.

Председништво секције традиционално активно учествује у организацији едукативних семинара из ултразвучне и доплер дијагностике, као и компјутеризоване томографије.

У протеклом периоду признања су добили многи наши чланови и то: захвалнице, дипломе, плакете и повеље. Награду за животно дело 2013. године је добила Проф. др Илона Лукач, која је зачетник ултразвучне дијагностике на овим просторима.