Председник секције

Прим. др сц. мед. МОНИКА ПАПИЋ

-ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА “СТ МЕДИЦИНА”-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Секција саобраћајне медицине је основана 1976.године. Први председник – прим. др Милош Ђорђевић, специјалиста медицине рада који је био и председник Лекарске комисије за возаче у Заводу за Медицину рада. Даља вођења секције преузимају Чланови – специјалисти медицине рада.

Првих година су чланови били и лекари специјалисти судске медицине, специјалисти хирургије, лекари опште праксе и психолози. Пракса је била да су сви запослени лекари у службама медицине рада били чланови секције.Придружени чланови секције су представници МУП-а Србије и Агенције за безбедност саобраћаја на путевима.

Рад секције – стручни и интерсекцијски састанци

Секција је имала низ стручних састанака, а најактивнија је била у периоду 1986-1988.година када је организован и симпозијум са темом „Актуелни проблеми и будући задаци у здравственој заштити возача трактора и других пољопривредних машина“.

Визија и мисија – побољшању услова рада запослених у саобраћају, превенцији повреда на раду, болести у вези са радом и професионалних обољења, превенција саобраћајних несрећа кроз унапређење стручног рада лекара и комисија за преглед возача, учешће у доношењу прописа из области безбедности саобраћаја на путевима.

Председници секције

1976 – 1979 Прим. Др Милош Ђорђевић
1980 – 1983 пасивна секција
1984 – 1985 Прим. Др Милош Ђорђевић
1986 – 1988 Проф. Др Милица Савић
1989 – 1992 Др Марија Станковић Тишма
1993 – 1996 Мр сц. Мед. Амалија Тарноцки
1997 – 2001 Др Мира Продановић
2002 – 2005 Прим. Др Ана Тисиновић Станичков
2006 – 2008 Др Мирјана Божанић Крнета
2009 – Прим. Др Катица Мошоринац