Председник секције

Др САЊА ГНИП

-КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ / ЦЕНТАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ МЕДИЦИНУ-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Председница
др Сања Гнип, Центар за лабораторијску медицину, КЦ Војводине
Потпредседница
др Драгана Попов, Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
Секретар
др Слађана Новаковић-Анучин, Центар за лабораторијску медицину, КЦ Војводине
Чланови Председништва
проф.др Горана Митић, Центар за лабораторијску медицину, КЦ Војводине
др Предраг Филипов, Центар за лабораторијску медицину, КЦ Војводине
др Вишња Чанак, Центар за лабораторијску медицину, КЦ Војводине
др Биљана Вучковић, Центар за лабораторијску медицину, КЦ Војводине
прим.др Јадранка Вучићевић-Тробок, Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица

Секција за тромбозу и хемостазу Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва окупља еминентне стручњаке из области хемостазе и сродних грана медицине у циљу унапређења знања, ради што ефикасније превенције, дијагностике и лечења поремећаја хемостазног механизма.
Од оснивања до данас, својим активностима Секција подстиче потребу чланова за сталним научним и стручним усавршавањем што доприноси њиховом бољем и успешнијем раду. То се посебно огледа кроз учешће на међународним конгресима и организацију акредитованих састанака на којима се упознају са савременим достигнућима и токовима из области тромбозе и хемостазе, као и презентовању сопствених резултата истраживања страној и домаћој стручној јавности.
Поред уско стручних тема, на акредитованим састанцима се у сарадњи са осталим Секцијама ДЛВ-СЛД обрађују теме од заједничког интереса и заједнички презентују стручној јавности. У раду Секције за тромбозу и хемостазу, посебна пажња се посвећује укључивању младих стручњака. Секција за тромбозу и сарадњу негује дугогодишњу сарадњу са бројним здравственим институцијама и центрима (Клинички центар Војводине, Институт за плућне болести Војводине, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Институт за онкологију Војводине, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Завод за трансфузију крви Војводине, Центар за судску медицину, Здравствени центри у Зрењанину, Сомбору, Кикинди, Суботици, Врбасу, Сенти, Панчеву, Сремској Митровици, Вршцу…)

ИСТОРИЈАТ

Оснивачка скупштина Актива за тромбозу и хемостазу одржана је у Новом Саду 26.03.1981.године уз учешће 40 делегата. 1992.године Актив мења назив у Секцију за тромбозу и хемостазу. У протеклом периоду, на челу Секције су се налазили истакнути стручњаци из области хемостазе, хематологије и кардиологије:

доц. др Александар Лучић (1981-1982)
проф. др Ервин Гебауер (1983-1984)
доц. др Душан Пејин (1985)
проф. др Александар Лучић (1986-1987)
доц. др Ђорђе Стојшић (1988-1991)
проф. др Александар Лучић (1992-1994)
проф. др Вучина Шћекић (1995-2001)
проф. др Александар Лучић (2002-2005)
доц. др Горана Митић (2006-2010)
др Сања Гнип (2011- )