Стрес, резилијентност и стратегије за управљање стресом

Тест је акредитован до 27.05.2025.

Акредитор је Подружница Нови Сад

Електронски тест кредитован код Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-1135/24 и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора за Лекаре, Стоматологе, Фармацеуте, Биохемичаре