УПОТРЕБА SCORE2 И SCORE2-OP ТАБЛИЦА У ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Тест је акредитован до 15.8.2023.

Акредитор је Секција опште медицине

Електронски тест акредитован код Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-1189/22 и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора.

  • ПРЕУЗМИТЕ ЕДУКАТИВНУ ЛИТЕРАТУРУ ПДФ