ЗАПАЉЕНСКЕ БОЛЕСТИ СПОЉАШЊЕГ И СРЕДЊЕГ УХА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Тест је акредитован до 15.8.2023.

Акредитор је Секција опште медицине

Електронски тест кредитован код Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-1190/22 и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора.

  • ПРЕУЗМИТЕ ЕДУКАТИВНУ ЛИТЕРАТУРУ ПДФ