Када

новембар 29, 2023    
6:00 pm

Где

ДЛВ
Васе Стајића 9, Нови Сад, Србија

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Секције медицине рада и саобраћајне медицину ДЛВ-СЛД који ће се одржати у срeду 29. новембра 2023. године, у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва (Васе Стајића 9), с почетком у 18 часова.

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д :

 

TEMA: ИЗАЗОВИ У ОЦЕНИ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ КОД ВЕНТРИКУЛАРНЕ АРИТМИЈЕ КАО ПОСЛЕДИЦА ХЕРОИНСКЕ АДИКЦИЈЕ

 

  1. Изазови у оцени радне способности код Вентрикуларнe аритмије као последице хероинске адикције

Прим. др Маја Радановић, специјалиста медицине рада, Дом здравља „Нови Сад“, Нови Сад

 

  1. Дискусиja

 

Предавање је акредитовано (А-1-1921/23) и носи 2 бода за слушаоце. Учeшћe нa сaстaнку je бeсплaтнo зa члaнoвe ДЛВ-СЛД, зa oнe кojи нису члaнoви уплaћуje сe пaртиципaциja у изнoсу oд 4.000,00 динaрa нa рaчун 340-1861-70 (пoзив нa брoj je брoj лицeнцe).

 

С oбзирoм дa je брoj мeстa у Сaли ДЛВ oгрaничeн, приjaвa зa сaстaнaк je OБAВEЗНA нa тeлeфoн Стручнe службe ДЛВ-СЛД 021/528-767 или мaилoм: kmedlvns@gmail.com.

 

С поштовањем,

Председник Секције медицине рада и саобраћајне медицине ДЛВ-СЛД

Прим. др сц. мeд. Moникa Пaпић