Издавачка делатност ДЛВ-СЛД регулисана је чланом 24. Статута Друштва и уређује се Правилником о издавачкој делатности, у циљу упознавања медицинске и шире јавности са радом Друштва, научним и стручним резултатима рада својих чланова и других научних и стручних радника, те, у циљу задовољавања научних, стручних и образовних потреба својих чланова.

Постојање Издавачке делатности Друштва везује се за почетак излажења часописа „Медицински преглед“. Први број овог часописа изашао је 01. јуна 1948. године, на основу одлуке донесене на Пленуму подружнице СЛД за Војводину 15. фебруара 1948. године у Новом Саду. За главног уредника часописа, уједно и првог председника Издавачке делатности Друштва изабран је др Владимир Јаковљевић, шеф И Хируршког одељења Главне покрајинске болнице у Новом Саду, а за секретара Редакцијског одбора часописа постављен је др Димитрије Стануловић. У Редакцијском одбору „Медицинског прегледа“ нашли су се и др Јован Ненадовић, др Нестор Теодоровић, др Ђура Деканић, др Милутин Симић, др Светозар Поштић, др Ђорђе Огњановић, др Владимир Миличев, др М. Томашић, др Н. Вујић, др Душан Малушев и др М. Крстић. У почетку је часопис лекара Војводине излазио повремено, а од 1953. године редовно као двоброј, шест пута годишње.

„Стоматолошки информатор“ покренут је 1994. године и излази као стручни часопис Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД.

Осим ових сталних публикација, издавачка делатност Друштва обухвата и издавање суплемената часописа, зборника радова са стручних скупова специјалистичких секција, монографија, билтена, брошура и посебних издања, а припадају јој и издавање чланских карата Друштва, Хипократове заклетве, образаца за лекарска уверења, приправничких књижица, образаца за награде и признања, позивница и меморандума. Сва издања могу бити објављена у облику штампане или електронске публикације (ЦД), на српском или енглеском језику.

Задаци, услови и организација Издавачке делатности ДЛВ-СЛД, као и начин рада редакцијских одбора, издавање и финансирање публикација и других издања Друштва уређују се Правилником о издавачкој делатности ДЛВ-СЛД.

Преузмите Правилник о издавачкоj делатности ДЛВ-СЛД.

„Медицински преглед“ је једини свеобухватни часопис свих лекара, после часописа „Српски архив за целокупно лекарство“ којег издаје Српко лекарско друштво, најстарији медицински часопис оваквог карактера у нашој земљи. У току 75 година континуираног излажења, дао је немерљив допринос развоју и унапређењу медицинске мисли и здравствене службе у Војводини и значајно помогао у стварању неопходних кадрова…

Медицински преглед је часопис Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва који објављује радове из различитих области биомедицине намењене широким лекарским круговима. Основан је 1948. године, а од 1953. године излази редовно, двомесечно (шест двобројева годишње).

Часопис објављује радове чланова Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, као и радове претплатника часописа из земље и иностранства. За штампу се прихватају само они радови који су написани према упутству за сараднике и који су прошли стручну рецензију. Часопис садржи више категорија радова – уводнике, оригиналне, прегледне и стручне радове, приказе случајева, претходна саопштења, радове из историје медицине и
друге врсте чланака.

Медицински преглед од почетка 2013. године укључен у АСЕЕСТАНТ систем за онлајн уређивање и публиковање часописа.

Пријављивање рукописа и праћење рецензентског поступа доступно је на следећој веб страници:
http://aseestant.ceon.rs/index.php/medpreg/

У саставу Редакцијског одбора Медицинског прегледа налазе се реномирани стручњаци како из земље, тако и из иностранства.

Часопис има препознатљиву форму и индексиран је у следећим базама: Index Medicus, Scopus, doiSerbia i Directory of Open Access Journals.

У саставу Редакцијског одбора Медицинског прегледа налазе се реномирани стручњаци како из земље, тако и из иностранства. Часопис има препознатљиву форму и индексиран је у следећим базама: Index Medicus, Scopus, doiSerbia i Directory of Open Access Journals.

Погледајте Опште информације о часопису – редакцијски одбор, уредништво …

Стручно-научно-информативни часопис једне од најбројнијих секција Друштва, Стоматолошке. Његово покретање и излажење пуних 10 година резулат је рада свих чланова Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД…Први број ове публикације, под називом „Информатор„, штампан је 1994. године, као стручно-информативни лист једне од најбројнијих секција Друштва, Стоматолошке. Његово покретање и излажење резулат је рада свих чланова Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД, на челу са тадашњим председником прим. др Браниславом Кардашевићем, а уз велику помоћ наставника и сарадника Стоматолошког факултета у Београду, Клинике за стоматологију Медицинског факултета у Новом Саду и Клинике за стоматологију Војномедицинске академије.

Након 10 година континуираног излажења, а поводом прославе 40 година постојања и рада Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД, овај лист прераста у стручно-научно-информативни часопис под називом „Стоматолошки информатор“.

„Стоматолошки информатор“ излази најмање два пута годишње и доставља се сваком члану Стоматолошке секције уз плаћену чланарину за текућу годину. Могуће је извршити претплату за појединце, за установе, као и за иностранство. Уколико сте заинтересовани за претплату на наш часопис молимо Вас да нас контактирате.

Рукописи се достављају уреднику часописа „Стоматолошки информатор“ на адресу: Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва, 21000 Нови Сад, Васе Стајића 9.
Е-маил: dlvsldnovisad@gmail.com

Погледајте Опште информације о часопису – редакцијски одбор, уредништво …

Погледајте Упутство сарадницима – информације о начину на који аутори треба да припремају чланке за објављивање у часопису

Архива часописа

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

СТОМАТОЛОШКИ ИНФОРМАТОР

LXXVI (9-10): 243-306.
Нови Сад: септембар-октобар

LXXVI (7-8): 183-242.
Нови Сад: јул-август

LXXVI (5-6): 123-182.
Нови Сад: мај-јун

LXXVI (3-4): 65-124.
Нови Сад: март-април

LXXVI (1-2): 1-64.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXXV (11-12): 329-400.
Нови Сад: новембар-децембар

LXXV (9-10): 275-328.
Нови Сад: септембар-октобар

LXXV (7-8): 207-274.
Нови Сад: јул-август

LXXV (5-6): 141-206.
Нови Сад: мај-јун

LXXV (3-4): 73-140.
Нови Сад: март-април

LXXV (1-2): 1-72.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXXIV (11-12): 345-408.
Нови Сад: новембар-децембар

LXXIV (9-10): 281-342.
Нови Сад: септембар-октобар

LXXIV (7-8): 217-280.
Нови Сад: јул-август

LXXIV (5-6): 141-216.
Нови Сад: мај-јун

LXXIV (3-4): 63-140.
Нови Сад: март-април

LXXIV (1-2): 1-62.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXXIII (11-12): 333-414.
Нови Сад: новембар-децембар

LXXIII (9-10): 261-332.
Нови Сад: септембар-октобар

LXXIII (7-8): 191-260.
Нови Сад: јул-август

LXXIII (5-6): 131-192.
Нови Сад: мај-јун

LXXIII (3-4): 73-130.
Нови Сад: март-април

LXXIII (1-2): 1-72.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXXII (11-12): 335-410.
Нови Сад: новембар-децембар

LXXII (9-10): 261-334.
Нови Сад: септембар-октобар

LXXII (7-8): 193-260.
Нови Сад: јул-август

LXXII (5-6): 139-192.
Нови Сад: мај-јун

LXXII (3-4): 57-134.
Нови Сад: март-април

LXXII (1-2): 1-56.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXXI (11-12): 343-430.
Нови Сад: новембар-децембар

LXXI (9-10): 273-344.
Нови Сад: септембар-октобар

LXXI (Супл 1): 1-90.
Нови Сад

LXXI (7-8): 209-272.
Нови Сад: јул-август

LXXI (5-6): 147-208.
Нови Сад: мај-јун

LXXI (3-4): 79-146.
Нови Сад: март-април

LXXI (1-2): 1-78.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXX (11-12): 339-474.
Нови Сад: новембар-децембар

LXX (9-10): 261-338.
Нови Сад: септембар-октобар

LXX (7-8): 193-260.
Нови Сад: јул-август

LXX (5-6): 133-192.
Нови Сад: мај-јун

LXX (3-4): 69-132.
Нови Сад: март-април

LXX (1-2): 1-68.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXIX (Супл. 1): 1-107.
Нови Сад

LXIX (11-12): 335-416.
Нови Сад: новембар-децембар

LXIX (9-10): 263-334.
Нови Сад: септембар-октобар

LXIX (7-8): 193-262.
Нови Сад: јул-август

LXIX (5-6): 131-192.
Нови Сад: мај-јун

LXIX (3-4): 69-130.
Нови Сад: март-април

LXIX (1-2): 1-68.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXVIII (11-12): 363-432.
Нови Сад: новембар-децембар

LXVIII (9-10): 287-362.
Нови Сад: септембaр-октобар

LXVIII (7-8): 217-286.
Нови Сад: јул-август

LXVIII (5-6): 147-216.
Нови Сад: мај-јун

LXVIII (3-4): 75-146.
Нови Сад: март-април

LXVIII (1-2): 1-74.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXVII (Супл 2): 1-68.
Нови Сад

LXVII (Супл 1): 1-78.
Нови Сад

LXVII (11-12): 357-424.
Нови Сад: новембaр-децембaр

LXVII (9-10): 273-356.
Нови Сад: септембaр-октобар

LXVII (7-8): 193-272.
Нови Сад: јул-август

LXVII (5-6): 135-192.
Нови Сад: мај-јуни

LXVII (3-4): 67-134.
Нови Сад: март-април

LXVII (1-2): 1-66.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXVI (Суппл 1): 1-122.
Нови Сад

LXVI (11-12): 439-528.
Нови Сад: новембар-децембар

LXVI (9-10): 345-438.
Нови Сад: септембар-октобар

LXVI (7-8): 277-344.
Нови Сад: јули-август

LXVI (5-6): 205-276.
Нови Сад: мај-јуни

LXVI (3-4): 113-204.
Нови Сад: март-април

LXVI (1-2): 1-114.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXV (11-12): 453-550.
Нови Сад: новембар-децембар

LXV (9-10): 355-452.
Нови Сад: септембар-октобар

LXV (7-8): 273-354.
Нови Сад: јули-август

LXV (5-6): 185-272.
Нови Сад: мај-јуни

LXV (3-4): 87-184.
Нови Сад: март-април

LXV (1-2): 1-86.
Нови Сад: јануар-фебруар

Преузмите корице

LXIV (11-12): 519-634.
Нови Сад: новембар-децембар

LXIV (9-10): 433-518.
Нови Сад: септембар-октобар

LXIV (7-8): 349-432.
Нови Сад: јули-август

Преузмите корице

LXIV (5-6): 247-344.
Нови Сад: мај-јуни

LXIV (3-4): 129-246.
Нови Сад: март-април

Преузмите корице

LXIV (1-2): 1-128.
Нови Сад: јануар-фебруар

LXIII (11-12): 737-876.
Нови Сад: новембар-децембар

LXIII (9-10): 589-736
Нови Сад: септембар-октобар

LXIII (7-8): 441-588.
Нови Сад: јули-август

LXIII (5-6): 301-436.
Нови Сад: мај-јуни

Преузмите корице

LXIII (3-4): 155-157.
Нови Сад: март-април

Преузмите корице

XII (31): 1-30. Нови Сад

XII (30): 1-44. Нови Сад

XII (29): 1-38. Нови Сад

XI (28): 1-34. Нови Сад

XI (27): 1-40. Нови Сад

XI (26): 1-34. Нови Сад

X (25): 1-32. Нови Сад


Преузмите ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ ДЛВ-СЛД