Признања ДЛВ-СЛД

• захвалница
• диплома
• плакета
• повеља

Признања се додељују на годишњој скупштини Друштва једном годишње. Извршни одбор доноси одлуку о додели признања члановима на основу предлога из подружница и специјалистичких секција, руководећи се Правилником о додели годишњих награда и признања.


Годишње награде ДЛВ-СЛД

• награда за животно дело,
• награда за научноистраживачки рад,
• награда за заштиту народног здравља и
• награда за дугогодишњи рад у примарној здравственој заштити.


Поред тога, постоје награде за најбољи успех на студијама медицине и стоматологије дипломираним лекарима.

Посебно признање – споменица додељује се породици као постхумно признање изузетно истакнутим члановима Друштва.

Годишње награде се свечано уручују на годишњој скупштини, а уручује их председник Жирија који је са осталим члановима, разматрао и одабрао кандидата за сваку награду.

Преузмите СПИСАК НАГРАДА ДЛВ-СЛД


ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ
ЗАХВАЛНИЦА ЗА COVID 19

Преузмите СПИСАК ПРИЗНАЊA COVID 19 ДЛВ-СЛД

ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ
Злaтнa Хипoкрaтoвa мeдaљa

Пoсeбнo признaњe – Злaтнa Хипoкрaтoвa мeдaљa дoдeљуje Сeкциja зa хумaнoст, умeтнoст и културу. Oвo признaњe сe дoдeљуje свaкe десете гoдинe зa изузeтaн дoпринoс у унaпрeђeњу здрaвствeнe зaштитe у Рeпублици Србиjи.