Када

април 11, 2024    
2:15 pm

Где

Клиника за интерне болести
Хајдук Вељкова 1-7, Нови Сад, Србија

Поштована колегинице/колега,

 

Обавештавамо Вас да ће се у Новом Саду, у четвртак, 11. априла 2024. године одржати Стручни састанак Секције за хематологију и трансфузиологију Друштва лекара Војводине-СЛД у прoстoриjaмa Клинике за интерне болести (Хајдук Вељкова 1-7), с почетком у 14,15 часова.

 

ТЕМА: ЗНАЧАЈ НОВИНА У КЛАСИФИКАЦИЈИ ЛИМФОИДНИХ НЕОПЛАЗМИ ИЗ 2022.

  

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

 

 

1.  Новине у класификацији СЗО хематолимфоидних тумора: Лимфоидних неоплазми из 2022 угао патолога

Доц. др Тања Лакић, Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад

2.  Новине у класификацији СЗО хематолимфоидних тумора: Лимфоидних неоплазми из 2022 угао хематолога

Доц. др Данијела Агић, Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Садж

3.  Дискусија

 

Састанак је акредитован за лекаре (А-1-663/24)  и носи 3 бода за предаваче и 2 бода за слушаоце. Учешће на састанку је бесплатно за чланове ДЛВ-СЛД, остали плаћају партиципацију у износу од 4.000,00 динара на рачун 340-1861-70 на име партиципације за издавање сертификата, позив на број је број лиценце. Број учесника на састанку је ограничен те је ОБАВЕЗНА пријава за састанак на телефон Стручне службе ДЛВ-СЛД 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

 

С поштовањем,

Председник Секције   

Доц. др Данијела Агић