Када

април 8, 2024    
5:00 pm

Где

ДЛВ
Васе Стајића 9, Нови Сад, Србија

Поштована колегинице/колега,

 

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Секције за нуклеарну медицину ДЛВ-СЛД која ће се одржати у 8. априла 2024. године, у Новом Саду, у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва (Васе Стајића 9), с почетком у 17 часова.

 

ТЕМА: САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ТРЕТМАНА БОЛЕСНИКА СА ДИФЕРЕНТОВАНИМ ТИРОИДНИМ КАРЦИНОМОМ

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

 

   1. Уводна реч – Проф. др Јасна Михаиловић
   2. Улога преоперативног ултразвучног прегледа врата у болесника са ДТК

Проф. др Наташа Првуловић Буновић, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица

   1. Савремени аспекти примарног хируршког лечења болесника са ДТК

Прим. др. Иван Мајдевац, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица

   1. Компликације примарног хируршког лечења ДТК и њихово лечење

Проф. др Рајко Јовић, УКЦВ – Клиника за ОРЛ, Нови Сад

   1. Нове препоруке светских водича о примени радиоактивног јода Ј-131 у лечењу болесника са ДТК

Проф. др Јасна Михаиловић, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица

   1. Примена радиоактивог јода Ј-131 у лечењу болесника са ДТК – принципи заштите од јонизујућег зрачења

Асист. др Јелена Самац, УКЦВ – Служба за нуклеарну медицину, Нови Сад

   1. Дискусија

 

Предавањe je акредитовано (А-1-658/24) за лекаре, физичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре и нoси 2 бoдa зa слушaoцe. Брoj мeстa у Сaли ДЛВ oгрaничeн те je OБAВEЗНA приjaвa зa сaстaнaк нa тeлeфoн 021/528-767 или путeм мaилa: kmedlvns@gmail.com. Учeшћe нa сaстaнку je бeсплaтнo зa члaнoвe ДЛВ-СЛД, oстaли плaћajу пaртиципaциjу 4.000,00 динaрa нa рaчун 340-1861-70 (позив на број је број лиценце).

С поштовањем,

Председник Секције за нуклеарну медицину

Проф. др Јасна Михаиловић