Председник секције

Проф. др ВЛАДИМИР КЉАЈИЋ

-КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ-
КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ УВА, ГРЛА И НОСАВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Историјат:

Оториноларинголошка секција ДЛВ-СЛД је део Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва. Први председник секције, према сачуваним подацима, био је проф. др Ђорђе Фишер, који је изабран на ту функцију 1976. године.

Председници оториноларинголошке секције ДЛВ-СЛД од 1976. године:

1976-1979. Проф. др Ђорђе Фишер
1980-1981. Проф. др Радивој Тополац
1982-1983. Проф. др Живко Мајдевац
1984-1985. Доц. др Душан Милошевић
1986-1987. Прим. др Бранко Милошев
1988-1995. Проф. др Јелена Удовички
1996-2001. Проф. др Душан Милошевић
2002-2006. Проф. др Драган Данкуц
2007-2010. Проф. др Љиљана Влашки
2011- Проф. др Слободан Савовић

Деловање Секције:

Оториноларинголошка секција ДЛВ-СЛД-а, скоро четири деценије, даје активан допринос унапређењу здравствене заштите болесника на територији Војводине и шире. У оквиру своје редовне делатности, Оториноларинголошка секција ДЛВ-СЛД-а организује годишње стручне састанке и друге видове континуиране едукације. У јуну месецу сваке године, Оториноларинголошка секција ДЛВ-СЛД-а је истовремено домаћин и организатор скупа у Новом Саду и Оториноларинголошкој секцији СЛД-а. Најмање још једном годишње, током јесењих месеци, Оториноларинголошка секција ДЛВ-СЛД-а организује скуп у неком од градова Војводине. Наша секција је увек отворена и за друге видове континуиране едукације које организују њени чланови. Чланови секције дају активан допринос и у публиковању радова у часопису ДЛВ-СЛД-а „Медицински преглед“.Циљ Секције је да, кроз различите видове едукативног деловања, омогући стално обнављање постојећих знања и упознавање лекара-оториноларинголога са најсавременијим медицинским сазнањима и ставовима, како би се подржао процес унапређења квалитета здравствене заштите болесника на територији Војводине и шире.

Организација секције:

Органи и тела Оториноларинголошке секције ДЛВ-СЛД су: председник, потпредседник секретар, председништво и скупштина Секције.

Руководство секције од 2011. године чине:
Председник: Проф. др Слободан Савовић, Клинички центар Војводине, Клиника за болести ува, грла и носа, Нови Сад
Потпредседник: др Нада Милекић-Кљајић- Суботица, Општа болница, Суботица
Секретар: Асист. др сци. мед. Данијела Драгичевић, Клинички центар Војводине, Клиника за болести ува, грла и носа, Нови Сад

Председништво:
прим. др Јасна Јовићевић- Нови Сад
др Даница Ранитовић-Радивојев- Сремска Митровица
др Вера Бељин- Вршац
др Бојан Марковић- Кикинда
др Душица Николић- Нови Сад
др Татјана Бошњак-Влашкалић- Врбас
др Вељко Божић- Панчево
др Ерика Ђозић- Нови Сад
др Марија Чордаш- Сомбор
др Гордана Бенчић- Зрењанин