Председник секције

Проф. др ЈАСНА МИХАИЛОВИЋ

-ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

СЕКЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ (ОДВОЈИЛА СЕ ОД РАДИОЛОШКЕ)

(Оснивачка скупштина и званично формирана 1979. године)

Председник секције

1979 Доц. Др Радослав Борота

1980-1981 Прим. Др Љубомир Стефановић

1982-1983 Др Јанош Лембергер

1984-1985 Др Валерија Седлак

1986-1987 Мр сц. Мед. Младен Првуловић

1988-1989 Доц. др Љиљана Бабић

1990-1997 Инг. Златко Селир

1998-1999 Проф. Др Валерија Седлак

2000 НЕАКТИВНА

2003 УГАШЕНА