XX војвођански дани опште медицине – вакцинација против ХПВ-а и пнеумокока: значај њиховог спровођења у примарној здравственој заштити

Тест је акредитован до 11.03.2025.

Акредитор је Секција опште медицине

Електронски тест кредитован код Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-678/24 и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора за Лекаре, Стоматологе, Фармацеуте, Биохемичаре

  • ПРЕУЗМИТЕ ЕДУКАТИВНУ ЛИТЕРАТУРУ ПДФ 1 и ПДФ 2