Када

новембар 30, 2023    
12:00 am

Где

Мастер центар Новосадског сајма
Хајдук Вељкова 11, Нови Сад

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Одлуком Здравственог Савета Србије акредитован Национални симпозијум под називом „Исхрана и шећерна болест – унапређење рада саветовалишта за исхрану“ под бројем А-1-1298/23.

Руководилац програма је проф. др Сања Бијеловић са Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, председник Актива за хигијену ДЛВ-СЛД. Тим предавача чине стручњаци (специјалисти хигијене, социјалне медицине, епидемиологије и enдокринологије) Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, Клиничког центра Војводине и Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду.

Aкредитован национални Симпозијум, кроз предавања и практични рад у групи, има за циљ да унапреди знања о правилној исхрани и покаже ефикасно решење имплементације сервиса/регистра за дијабетес у саветовалиштима за правилну исхрану. Овај регистар ће се најпре формирати у саветовалишту за правилну исхрану Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду, са тенденцијом његове имплементације у истим/сличним саветовалиштима других завода у Војводини и на широј територији Србије.

Симпозијум је намењен лекарима, стоматолозима, фармацеутима, биохемичарима, медицинским сестрама и здравственим техничарима. Симпозијум носи четири бода за слушаоце и осам бодова за предаваче за потребе обнављања лиценце при одговарајућим коморама здравствених радника у Србији. Такође, могуће су и усмене презентације (седам бодова) и постер презентације (пет бодова). Рок за пријаву присуства или презентовања усмене/постер презентације је 17.11.2023. Пријаве се достављају електронски, слањем на е-mail: projectlabns@gmail.com .

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – ОВДЕ

 

Планирано је да се Симпозијум са непосредним учешћем (максималан број слушалаца је 300) одржи 30.11.2023. године у сали Мастер центра Новосадског сајма у оквиру „Медицинског самита“, организатор је удружење „Projekt Lab“, а догађај ће се одржати за време Сајма туризма.

 

Тема Симпозијума:

ИСХРАНА И ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ – УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА САВЕТОВАЛИШТА ЗА ИСХРАНУ

 

11:00-11:45 Регистрација учесника

11:45-12:00 Уводна реч, поздравна реч, избор Радног председништва
Пленарни рад: Проф. др Сања Бијеловић

12:00-13:00 Распрострањеност шећерне болести у нашој земљи и региону
Предавач: Проф. др Миољуб Ристић

13:00-13:45 Савремени приступ лечењу гојазности пацијената са шећерном болести тип II
Предавач: Доц. др Радмила Велицки

13:45-14:30 Популациона стратегија у шећерној болести и стратегија високог ризика
Предавач: Доц. др Снежана Укропина

14:30-16:00 Савремена терапија и контрола шећерне болести
Предавач: Проф. др Милена Митровић

16:00-16:30 Пауза

16:30-17:15 Практични приступ нутритивној процени и медицинској нутритивној терапији оболелих од шећерне болести
Предавач: Мр. сци. мед. др Драгана Балаћ

17:15-18:00 Изазови у имплементацији електронског регистра за евиденцију корисника саветовалишта за правилну исхрану
Практични део: Проф. др Сања Бијеловић, Спец. струк. инж. инф. тех. и aсист. Душан Крстић

18:00-18:30 Пауза

18:30-19:00 Дискусија и закључци симпозијума

19:00-19:30 Евалуација задовољства учесника симпозијума

Учешће на Симпозијуму је бесплатно за чланове Друштва лекара Војводине – СЛД, пријава учешћа је обавезна на телефон Стручне службе ДЛВ-СЛД 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com. Учесници који нису чланови Друштва у обавези су да приликом пријаве уплате партиципацију за издавање сертификата у износу од 4.000,00 динара на рачун 340-1861-70 (позив на број је број лиценце).

Очекујемо Ваше учешће и срдачно Вас поздрављамо.

С поштовањем,

Председник Актива за хигијену ДЛВ-СЛД
Проф. др Сања Бијеловић