ИМУНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА У ДЕЦЕ

Тест је акредитован до 13.3.2024.

Акредитор је Актив лекара Сремских Карловаца

Електронски тест кредитован код Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-527/23 и носи 2 бода за више од 60% тачних одговора.

  • ПРЕУЗМИТЕ ЕДУКАТИВНУ ЛИТЕРАТУРУ ПДФ