САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА ХОЧКИНОВОГ ЛИМФОМА

Тест је акредитован до 11.03.2025.

Акредитор је Секција за хематологију и трансфузиологију

Електронски тест кредитован код Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-680/24 и носи 2 бода за више од 60% тачних одговора.

  • ПРЕУЗМИТЕ ЕДУКАТИВНУ ЛИТЕРАТУРУ ПДФ